Rehabilitació d'edificis de titularitat pública (PIREP) - Línia 2

El MITMA concedeix a Sant Boi 594.317,09 euros per rehabilitar les Termes Romanes

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) va posar en marxa en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). La finalitat d'aquest programa és la realització d'actuacions de rehabilitación sostenible d'edificis de titularitat pública i d'ús públic, dotat amb una inversió de 1.080 milions d'euros, del quals 600 milions estan destinats a les Entitats Locals mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha rebut 594.317,09 euros per la construcció d'una nova coberta fotovoltaica en el equipament Termes Romanes, que actualment presenta seriosos problemes d'estanquitat, actualitzant i modernitzant les instal·lacions amb criteris de sostenibilitat i estalvi energètic, que permetrà que aquest edifici es transformi en quasi auto-suficient NetZero.