Rehabilitació d'edificis de titularitat pública (PIREP)

El MITMA concedeix a Sant Boi 1.317.282,01 milions d'euros per rehabilitar edificis públics

El 2 de desembre es va publicar la resolució definitiva de la convocatòria en concurrència competitiva de la Línia 1 del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP Local), inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha concedit provisionalment 307 milions d'euros dels fons europeus de recuperació a 381 entitats locals de totes les províncies per a la rehabilitació d'edificis públics de la seva titularitat.

Sant Boi de Llobregat ha resultat beneficiari amb un import total de 1.317.282,01 euros, per dur a terme la rehabilitació dels edificis de la Masia Torrefigueres i el Mercat Torrelavila. Aquest pressupost assignat està destinat principalment a intervencions encaminades a la millora de l'eficiència energètica.