Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III)

L'ICAEN atorga a l'Ajuntament de Sant Boi 63.500 euros per l'adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible


El consell de Ministres, a proposta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, va aprovar el Real Decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajuts a les CCAA i a les ciutats de Ceuta i Melilla per l'execució de programes de'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El programa MOVES III está coordinat per l'IDAE i gestionat per les CCAA.

Catalunya va realitzar la seva convocatòria el 27 de setembre del 2021 amb un pressupost total de 65.587.765 euros, disponibles fins al 31 de desembre de 2023 o fins a exhaurir pressupost.

L'import dels ajuts a la compta de vehicles podia arribar fins als 7.000 euros (9.000 euros amb xafarrament) en el cas de particulars, autònoms o administració; i fins a 4.500 euros (7.000 amb xafarrament) en el cas de vehicles turismes.

L' Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, compromès amb la incentivació de la mobilitat elèctrica, va demanar 63.500 euros per la compra de 8 vehicles:

  • 5 Renault Kangoo

  • 2 Nissan Leaf

  • 1 Dacia Spring

Aquesta compra forma part del procés de renovació de la flota municipal.

El 21 de juliol de 2022, es va publicar la resolució per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III), en la qual aquest ajuntament ha resultat beneficiari.