Accions destinades a la promoció d'estils de vida saludableLa Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) concedeix a Sant Boi un ajut de 113.300,73 euros per a la realització d'accions destinades a la promoció d'estils de vida saludable

El 17 de novembre  es va fer pública la resolució definitiva per la que es resolia la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'accions destinades a la promoció d'estils de vida saludable a través de la creació o rehabilitació d'entorns saludables convocades per la Federació espanyola de municipis i províncies (FEMP)  en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquest ajuntament ha resultat beneficiari amb un import total de 113.300,73 euros per dur a tener dues actuacions. Un import de 79.937,64 euros per l'actuació d'adequació d'un espai saludable amb calistenia al Camí del Sorral, i 33.363,09 euros per elements de jocs esportius en diferents ubicacions de l'espai públic.

Totes dues actuacions tenen l'objectiu de crear o rehabilitar espais saludables i contribuir a l'assoliment dels objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (C.18.I2): "accions per reforçar la prevenció i promoció de la salut", a més de participar en l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 11.6, 11.7, 3.4 i 3.9 recollits en l'Agenda 2030.