Accions destinades a la promoció d'estils de vida saludable (RECS -FEMP)

Adequació d'un espai saludable amb calistenia al Camí del Sorral

Des de finals de setembre de 2023 es pot gaudir al Camí del Sorral, a la riba del riu, d'un nou espai saludable amb mobiliari inclusiu d'entrenament esportiu amb elements diversos.

El Camí del Sorral és una ubicació on conflueixen les persones per fer tota classe d'esport. La incorporació de la calistenia ha permès a la ciutadania poder fer activitat física d'una manera divertida i poc convencional, a més de compaginar-la amb activitats de cardio com els estiraments i l'enfortiment.

Aquesta actuació contribueix a l'assoliment dels objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (C.18.I2): "accions per reforçar la prevenció i promoció de la salut", a més de participar en l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 11.6, 11.7, 3.4 i 3.9 recollits en l'Agenda 2030.


Elements de jocs esportius en diferents ubicacions de l'espai públic

Des de finals de setembre de 2023 es pot gaudir a diferents ubicacions de l'espai públic elements de joc: taules de ping pong i cistelles, concretament a:

Aquests elements a més d'impulsar la pràctica de l'esport entre els adolescents i els joves i repensar l'espai de manera inclusiva, donen resposta a peticions del veïnat de poder disposar de més elements de jocs esportius en parcs i espais verds.

Aquesta actuació contribueix a l'assoliment dels objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (C.18.I2): "accions per reforçar la prevenció i promoció de la salut", a més de participar en l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 11.6, 11.7, 3.4 i 3.9 recollits en l'Agenda 2030.