Transformació digital

Implantació del Sistema de Comunicacions unificades Corporatiu

El projecte s'emmarca en el "Pla de Sistemes  d'informació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 2020-2024: Cap a la Transformació Digital", dins d'aquest pla, un dels objectius estratègics és implantar un sistema de comunicacions unificades, incorporant sistemes corporatius que facilitin el treball des de qualsevol lloc dins i fora de la xarxa municipal, permetent a la seva vegada, millorar progressivament el servei d'atenció a la ciutadania.

També s'ha pogut invertir en altres equips (portàtils, webcams i auriculars) molt útils per aconseguir els objectius macats i facilitar el teletraball al personal municipal, apostant per un model de servei telefònic sense terminal físic per asimilar el treball dins i fora de l'oficina.

Actualment el sistema es troba en marxa des de finals de desembre de 2022 i en fase d'explotació.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al finançament rebut per part del Ministeri de Política Territorial mitjançant ajuts Next Generation EU per a la transformació digital i la modernització de les administracions de les entitats locals pel 2021.