Recollida selectiva de residus

L'Agència de Residus de Catalunya ha atorgat a Sant Boi 500.000 euros pel foment de la recollida selectiva de residus

El passat 20 de Juny de 2022 l'agència de Residus de Catalunya va fer pública la resolució definitiva de concessió d’ajuts Next Generation EU pel foment de la recollida selectiva de residus municipals pel 2021.  

La finalitat principal d'aquesta subvenció és el foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d'una perspectiva de l'economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.