PSTD Costa Barcelona Delta Llobregat

La Diputació de Barcelona rep una subvenció per valor de 2M d'euros per tal de finançar el Pla de Sostenibilitat Turística anomenat "PSTD COSTA BARCELONA DELTA LLOBREGAT: 8 ACCIONS INNOVADORES PER CONSOLIDAR UNA DESTINACIÓ TURÍSTICA SOSTENIBLE DE SOL I PLATJA".

L'objectiu d'aquest projecte és transformar l’oferta turística de la costa de Barcelona propera al Delta del Llobregat cap a un model de turisme sostenible a través de la millora i valorització del seu capital natural, l’impuls d’una mobilitat sostenible i més eficient energèticament que potenciï els fluxos del litoral cap a l’interior, la innovació en els sistemes d’informació i comunicació amb el visitant, i el desenvolupament de productes vinculats a una oferta complementària de sol i platja que contribueixi a la desestacionalització i diversificació territorial del turisme i a la millora de la competitivitat de la destinació.

En el PSTD Costa Barcelona Delta Llobregat intervenen diverses entitats:

El subprojecte PSTD Costa Barcelona Delta Llobregat s'estructura en vuit actuacions que es distribueixen en els quatre eixos de l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions (1. Transició verda i sostenible, 2. Millora de l'eficiència energètica, 3. Transició Digital i 4. Competitivitat) i s'executaran en col·laboració amb diferents ens del territori amb la voluntat de teixir aliances amb altres actors i reforçar el treball conjunt per a l'impuls del potencial turístic de la zona del Delta.

Eix 1. "Transició verda i sostenible" presenta quatre actuacions:

Eix 2. "Millora de l'eficiència energètica" s'estructura en una actuació:

5.1. Estudi per al disseny i planificació d'una xarxa d'itineraris turístics no motoritzats que permeti millorar la connectivitat de la destinació, introduint en el seu disseny elements que contribueixin a l'eficiència energètica d'aquests camins.

5.2. Adequació d'itineraris turístics no motoritzats

Els municipis participants en aquesta actuació realitzaran treballs d'execució dels traçats ja identificats i per als quals es disposa d'estudis previs de viabilitat o projecte. L'adequació dels itineraris es realitzarà d'acord amb les recomanacions que estableixi l'estudi per al disseny i planificació d'una xarxa d'itineraris turístics. 

Eix 3. "Transició digital" s'estructura en una actuació:

Eix 4. "Competitivitat" s'estructura en dues actuacions:

       7.1. Estudi per a la identificació d'oportunitats que ofereix la celebració de la Copa Amèrica l'any 2024 a la Costa de Barcelona amb l'objectiu de dissenyar i implementar activitats vinculades al turisme blau.

       7.2. Implementació de les actuacions recollides en l'estudi d'oportunitats.

En el marc del subprojecte PSTD Costa Barcelona Delta Llobregat, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té el compromís d'executar les següents actuacions amb el pressupost concedit de 253.825 euros:

Eix 2. Millora de l'eficiència energètica

5. Adequació d'itineraris turístics no motoritzats (platges - nuclis urbans), en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els ajuntaments del Prat de Llobregat, Gavà i Viladecans.

Concretament, la realització de treballs d'execució dels traçats ja identificats i per als quals es disposa d'estudis previs de viabilitat o projectes (sub-actuació 5.2). L'adequació dels itineraris es realitzarà d'acord amb les recomanacions que estableixi l'estudi per al disseny i planificació d'una xarxa d'itineraris turístics (sub -actuació 5.1.). 

El pressupost concedit a Sant Boi de Llobregat per aquesta actuació és de 253.825 euros.   S'articula una xarxa de vies cicloturístiques que connectaran les platges amb els centres urbans dels municipis a través de rutes ciclistes de qualitat, àmplies, senyalitzades, segures, algunes de les quals transcorren per zones de gran valor mediambiental.