Agenda Urbana Local

El MITMA ha atorgat a Sant Boi un ajut de  200.000 euros per l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola

La convocatòria va sortir el mes de setembre i va finalitzar a mitjans d’octubre de 2021. Amb un pressupost de 20 milions d’euros,  està recollida a la inversió 6 del Component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR): Implementació de l'Agenda Urbana Espanyola: Pla de rehabilitació i regeneració urbana.

 Estava previst subvencionar uns 100 projectes pilot i finalment han estat 121 de les 233 sol·licituds rebudes.  A Sant Boi se li ha atorgat  un ajut de 200.000 euros per elaborar el pla d'acció de la seva Agenda Urbana Local abans del setembre de 2022.

L'elaboració d'aquests plans d'acció suposen, a més d'una planificació integrada i integral, un instrument necessari i previ per contribuir significativament a la mitigació del canvi climàtic i fonamental per localitzar els projectes específics com la rehabilitació energètica del parc edificatori tant públic com privat.

La ciutat ha organitzat, juntament amb TECH Friendly, les jornades «El paper de les ciutats metropolitanes en el context de l’Agenda Urbana» i «Agenda Urbana: compartint relat, reptes i respostes», situant Sant Boi el centre de la reflexió sobre el futur sostenible de les ciutats.

L’Ajuntament també ha participat en diferents fòrums i presentacions explicant l’experiència de municipi pilot en l’elaboració de l’Agenda Urbana.